EKOLOGISK OCH BIODYNAMISK VINODLING

.

Ekologisk vinodling

Begreppet "biologisk" eller "ekologisk" vinodling kan med få ord förklaras som ett arbetssätt, där ingen konstgödsel, kemisk-syntetiska eller systemiska besprutningsmedel (herbicider, fungicider, insekticider) får användas. Därav kan man dra slutsatsen, att dessa ämnen, varav vissa misstänks vara cancerframkallande, inte förekommer i ekologiska viner på samma sätt och inte då heller kommer i grundvattnet. Det skulle ju dock vara naivt att tro, att alla ekoviner på marknaden skulle vara av bättre kvalitet bara av dessa anledningar. Det kan man bara nå med ytterligare kvalitetsorienterade steg både i vingården och i vinkällaren.Biodynamisk vinodling


De regler som gäller för ekologisk vinodling var gäller användandet av kemikalier gäller även för bio-dynamisk odling. Ur antroposofisk synvinkel är ett jordbruk, och därmed även en vinodling, en individuell enhet med ett eget kretslopp och en så stor artrikedom som möjligt av djur, fåglar, insekter och växter. Därför bör man plantera många olika växter, häckar och träd. Bearbetningen och fruktbarheten i jorden sköts av mestadels kor men även får och hästar. Sedan använder man den naturliga gödseln från djuren, tillsammans med annnan kompost, i vingården. I undantagsfall får man använda köpt naturgödsel från andra ekologiska lantbruk.


Medan omställningsfasen från konventionell vinodling (med kemikalier) till ekologisk odling är 2,5 - 3 år, så gäller 6 - 7 år för biodynamisk odling. Först då har kemikalierna försvunnit ur jorden och den fått vitalitet och tillräckligt med mikroorganismer. Grunden för den här långa omställningsfasen ligger hos antroposofen Rudolf Steiners teser (grundaren av biodynamisk odling) att svampsjukdomar (som förorsakar de största skadorna i vinodlingarna) beror på en störning i balansen mellan jordmån och omgivning.


För att återställa den här balansen använder man 8 biodynamiska preparat, som mest framställs av jordbruken själva. De är numrerade från 500 - 507 och består av följande beståndsdelar:

500 Humuspreparat - kogödsel fylls i ett kohorn och grävs ner i jorden under vintern, blandas med vatten på våren och rörs noggrant (det här tillvägagångssättet, känt från homeopatin, kallas att dynamisera) och används i homeopatiskt små mängder i vingården för markförbättring.


501 Kiselpreparat - finmald bergkristall som fylls i ett kohorn och grävs ner under sommaren. Sedan dynamiseras det med vatten under nästa vegetationsfas för att förbättra fotosyntesen.

Preparaten 502 - 507 baserar sig på rölleka, kamomill, brännässlor, ekbarkspreparat, maskros, valeriana.

Bland annat vill man höja aktiviteten hos mikroorganismerna i komposten.


I biodynamisk vinodling bör de som arbetar i vingården och i källaren ha känsla för de kosmiska rytmerna och planeternas läge på stjärnhimlen. Här tar man hänsyn till Maria Thuns Så- och skördekalender.

Gemensamt för både ekologisk och biodynamisk odling är att man får använda koppar och svavelpreparat i små mängder för att bekämpa svampangrepp.

Enligt vår erfarenhet tar många vinodlare vägen från konventionell odling till ekologisk och sedan bio-dynamisk. Det är dock inte många som ägnar sig så intensivt åt Rudolf Steiners lära och den biodynamiska vinodlingen som Nicolas Joly. När så berömda namn som Madame Bize-Leroy på Domaine Leroy, Romanee-Conti, Domaine Leflaive, Chateau Beaucastel, Domaine Marcoux, Peter Sissek, Perez Palacios, Bertrand Sourdais bekänner sig till den biodynamiska odlingen och offentligt framför att det arbetssättet höjer kvaliteten på deras viner, kan man knappast beskylla dem för att det enbart är på idelologiska grunder.

På samma pragmatiska grunder bedriver "våra" vinodlare biodynamisk odling. Det är vingodsen Fuchs-Jacobus, Sander och Stutz i Tyskland, såväl som
Domaine Eugen Meyer, Domaine Zusslin, Domaine de l´Ecu, Clos de la Coulee de Serrant, Domaine Jean-Claude Rateau, Domaine de Marcoux, Chateau Romanin, Chateau Falfas, Chateau Vieux Pourret i Frankrike, Fattoria Cerreto Libri i Italien och Nikolaihof i Österrike. Alla är anslutna till Demeter eller Biodyvin.

För den som vill fördjupa sig i biodynamisk vinodling, rekommenderas Nicolas Jolys böcker "Beseelter Wein", „"Wine From Sky To Earth", „"Biodynamic Wine Demystified", „"What is Biodynamic wine ?", „Der Wein, die Rebe und die biologisch-dynamische Wirtschaftsweise".

Erich Hartl
hartl@weinpur.de
www.organicwinepure.com


.