Ekologiskt vin - riktlinjer

...
Reglerna för vad som gäller vid källararbetet vid framställning av ekologiska viner låter vänta på sig. Följaktligen finns det inom EU inte några lagar definierade ännu. Att detta stötts och blötts i flera år, både nationellt och internationellt, har sin grund i motstridiga intressen mellan de södra och norra vinproducerande länderna, och att olika aktörer på marknaden har olika målgrupper.

De önskemål vinkonsumenterna har om goda, rena, tillsatsfria viner som är omanipulerade, lågsvavlade och inte tillsatta konserverings/stabiliseringsmedel och annat, kan förmodligen lättare uppfyllas av de vinproducerande länderna i söder. Deras viner innehåller ju generellt mer färgämen, alkohol, garvsyra och resveratrol, som betyder bättre hållbarhet. En ytterligare fördel har de i ett torrare klimat, vilket för att druvorna inte så ofta drabbas av röta och svampsjukdomar. De kräver betydligt mindre svaveltillsats än sina nordliga grannar.

Viner från nordliga vindistrikt måste - enligt fackmänniskor - på grund av klimatpåverkan svavlas kraftigare och behöver fler tillsatser för att klara sig. De kräver alltså att den tillåtna mängden svavel i ekoviner skall vara högre. Men också frågor som upphettning för att utvinna mer färg, användning av odlad jäst/aromförstärkande jäst och andra tillsatser är punkter man strider om.

En tredje intressegrupp är stora importörer och de som importerar i bulk för att buteljera och sälja så billigt som möjligt. De vill naturligtvis formellt hålla sig till riktlinjerna men kan knappast ta hänsyn till etiska, moraliska, sociala och kvalitativa aspekter. Mestadels kommer sådana viner per tankfartyg till nordeuropa för tappning på box/flaska. Dessa viner blir ju omilt behandlade genom ompumpning, luftkontakt etc, och kräver ytterligare svaveltillsats, stabilisering och konservering för att kunna säljas.

Klart är, att resultatet av EU-riktlinjerna vad avser vinifieringen av ekologiska druvor verkar bli en otillfredsställande kompromiss. Därför blir det upp till var och en, att bry sig om huruvida det besprutas i vingården eller manipuleras i vinkällaren, och att köpa viner från välrenommerade vinodlare och inga anonyma storköpsvarianter.

Erich Hartl
hartl@weinpur.de
http://www.organicwinepure.com/
...