Ekoviner av genmanipulerade druvor?

.
Att framställa vin, och i ännu större utsträckning ekologiskt vin, av genmanipulerade vinstockar/druvor, är i nuläget varken tillåtet, önskvärt eller förmodligen på längre sikt tänkbart.

Kanske blir det dock möjligt i framtiden att kunna sluta använda kemiska fungicider i konventionell vinodling. Det finns misstankar om att dessa fungicider eventuellt är cancerframkallande. Även kopparsulfat, som används i ekologisk odling mot svampsjukdomar, skadar ju jorden och därmed grundvattnet.

Nu har den kinesiska forskaren Yuejin Wang vid Forskaruniversitetet i Yanling (källa: New Scientist) upptäckt, att druvorna från en kinesisk vildväxande vinstock innehåller 6 gånger så mycket resveratrol som odlade druvor. Förutom att resveratrol på senare år kommit i rampljuset för att kunna motverka både cancer och hjärt-kärlsjukdomar, har det en skyddsverkan i växten mot de fruktade svamp- och mögelsjukdomarna mjöldagg och falsk mjöldagg (Oidium och Peronospora). Hos de vanliga odlade druvsorterna räcker inte halterna till för att skydda mot svampangrepp.

Genom att isolera den här genen hos den vilda druvsorten Vitus pseudoreticulata, som står för det höga innehållet av resveratrol, och överföra den till "normala" vinstockar (Vitis vinifera), skulle det alltså vara möjligt att i framtiden plantera genmanipulerade vinstockar både inom konventionell och ekologisk odling med (som det verkar) endast fördelar: mindre kemikalier i vinodlingarna, mindre påverkan på omvärlden. Detta på grund av, framförallt hos rödviner, högre halter av resveratrol, med alla sina positiva egenskaper.

Det skall dock poängteras att de långsiktiga följderna inom jordbruket vad avser genmanipulering inte är utforskade.

Erich Hartl
hartl@weinpur.de
www.organicwinepure.com
.