LA RENAISSANCE DES APPELLATIONS 1

.

Detta är en förening som grundats av Nicolas Joly (Clos de la Coulé de Serrant, och som består av vinodlare i olika länder. Den ursprungliga tanken var att ta Appellationen (ursprunget) i större beaktande. Man utgår ifrån det faktum att "det moderna vinodlandet med kemikalier, konstgödsel, enzymer och syntetiskt framställda jäststammar eliminerar, inte bara vinrankans metabolism och fotosyntes, utan också den karaktär vinet får av den jord rankan växer i.

Den som vill bli medlem får, under bevittnande av en notarius publicus, skriva under att man tänker följa föreningens stadgar och att man kan bli kontrollerad av en annan medlem när som helst.

Det är därför inte fråga om "ekologiskt" eller "icke-ekologiskt" utan istället sätt att arbeta för att låta Appellationen (ursprunget) komma till uttryck.

Man har infört ett 3-stegs system med 1, 2 eller 3 stjärnor för att kvalificera vinodlarna, och för att göra det möjligt för dem att övergå från en minimistandard till ett mer anspråksfullt sätt att arbeta, om de har möjlighet till det:

1 stjärna

Inga herbicider, ingen konstgödsel, inga kemisk-syntetiska produkter, inga systemiska kemikalier, ingen aromjäst.

2 stjärnor

den tekniska utvecklingen har gjort det möjligt att återställa och reglera smaken på vin, som förfalskats genom olämpliga vinodlingsmetoder. En återgång till ett naturligt arbetssätt gör denna teknik överflödig och låter de ursprungliga smakerna träda fram. Här får man inte skörda maskinellt eller använda konstgjord jäst, heller inga enzymer, mustkoncentration, kryoextraktion eller behandling för att kyla ned druvorna till fryspunkten.

3 stjärnor

förbjudet att tillsätta eller avlägsna syra i vinet, ingen askorbinsyra, ingen potassium sorbat, ingen chaptalisering, ej heller med koncentrerad must.

Erich Hartl
hartl@weinpur.de

http://ekovinbiodynamisktvin.blogspot.com/

.